Latest Winners : ★Congratulation!【HOA】Won the 【Any Triple】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【Triple】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【Any Triple】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【Triple】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【High Payout Rate Designated Total】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【Any Triple】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【Triple】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【High Payout Rate Designated Total】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【Triple】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【High Payout Rate Designated Total】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【Triple】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【Triple】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【Triple】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【Triple】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【High Payout Rate Designated Total】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【High Payout Rate Designated Total】in 【Sic Bo】★ 
Lucky Table Facebook
Like Us
  Indonesia
  Global
2015120901
2015/12/9 上午 10:24:00
Pengumuman waktu tetap maintenance server

Pemain Yang Terhormat:

Maintenance rutin Lucky Table  akan diadakan setiap hari Rabu! Periode Maintenance adalah pukul 09:00~11:00 (GMT+7)

dan pemain tidak dapat login pada waktu tersebut. Tidak akan ada pengumuman terlebih dahulu bila server dibuka lebih awal.

Seluruh mesin permainan akan disimpan selama 2 jam untuk pemain dimulai dari jam 09:00.
Hormat kami, Tim《 Lucky Table 》Wanin International

TOP
QRcode
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
2016-31-07~2016-31-08
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
2016-31-07~2016-31-08