Latest Winners : ★Congratulation!【HOA】Won the 【FREE GAME 15 ROUND】in 【Ice Storm】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【FREE GAME 20 ROUND】in 【Ice Storm】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【FREE GAME 30 ROUND】in 【Ice Storm】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【FREE GAME 20 ROUND】in 【Ice Storm】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【High Payout Rate Designated Total】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【Triple】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【Triple】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【High Payout Rate Designated Total】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【Triple】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【Triple】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【High Payout Rate Designated Total】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【High Payout Rate Designated Total】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【High Payout Rate Designated Total】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【High Payout Rate Designated Total】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【High Payout Rate Designated Total】in 【Sic Bo】★  ★Congratulation!【HOA】Won the 【High Payout Rate Designated Total】in 【Sic Bo】★ 
Lucky Table Facebook
Like Us
  Indonesia
2017102001
2017/10/20 下午 05:52:00
2017/10/20---Pengumuman penukaran item hadiah

Pemain yang terhormat:

Terima Kasih atas dukungan dan semangat para pemain pada LUCKY TABLE, berhubungan dengan event penukaran hadiah, dikarenakan barang dari supplier sudah habis, maka sejak bulan 11 hadiah akan diganti, kami akan menggantikan hadiah dengan hadiah yang lebih bagus dan popular untuk para pemain LUCKY TABLE. Penukaran untuk bulan 11 akan dimulai setelah pengumuman di website diterbitkan, dimohonkan semua pemain untuk memperhatikan  pengumuman pada website.

Hormat kami, Tim《Lucky Table》Wanin International

TOP
QRcode
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
2016-31-07~2016-31-08
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
2016-31-07~2016-31-08